Magazyn w programie do faktur

Firma handlowa, która rozwija się mniej, bądź bardziej intensywnie, po jakimś czasie będzie musiała skorzystać z zaplecza magazynowego. Łączy się to z nabyciem odpowiedniego programu magazynowego zajmującego się monitorowaniem poziomu towarów, ułatwiającego wykonywanie inwentaryzacji, a także wystawiającego faktury oraz pozostałe potrzebne dokumenty magazynowe.

program do faktur z magazynem
fot: magazyn obsługiwany przez program

Rodzi się więc pytanie, jaki program do faktur jest najlepszym rozwiązaniem? 

Kiedy mowa o przedsiębiorstwie, które zostało wzbogacone w zaplecze magazynowe, niezbędne jest żeby program do faktur był także programem magazynowym. Odgrywa to niezwykle istotną rolę w sytuacji, kiedy zależy nam na czasie oraz pracy, która musiałaby zostać skierowana na monitorowanie oraz kierowanie biurowymi urządzeniami pracy. Niezbędne jest zakupienie właściwego oprogramowania, które nie przysparza problemów w trakcie obsługi. Warto zwrócić uwagę na to, żeby istniała możliwość używania go w tym samym czasie przez parę osób.

Wśród cech programu do magazynowania należy wskazać na uniwersalność, szybkość oraz łatwość w zarządzaniu nim. Właściwe oprogramowanie spełnia wszystkie powierzone mu zadania, a w przypadku, gdy istnieje konieczność aktualizacji, na skutek chociażby zmieniających się przepisów, odbywa się to bez problemów. Nabycie programu do wystawiania faktur z magazynem o dobrej jakości to podstawa, dzięki której można tworzyć kartoteki towarów, klientów, zamówień, ofert, cennika, monitorować poziomy magazynowe, tworzyć plik JPK_MAG, a inwentaryzacja przeprowadzana jest w bardzo krótkim czasie oraz nie dostarcza większych trudności.

Na jakich cechach należy się skupić w trakcie zakupu odpowiedniego oprogramowania do magazynu? 

Program do wystawiania faktur posiadający moduł magazynowy musi posiadać możliwość tworzenia najważniejszych dokumentów magazynowych, na przykład: PZ - Przyjęcie Zewnętrzne, WZ - Wydanie Zewnętrzne, PW - Przyjęcie Wewnętrzne, MM - przesunięcie Między Magazynowe oraz RW - Rozchód Wewnętrzny.

Co istotne, dzięki programowi do faktur z magazynem można utworzyć faktury VAT lub te, które VAT nie zawierają, co dotyczy się przedsiębiorców nie będących czynnymi podatnikami VAT. Dzięki dobremu programowi można wystawiać faktury korekty, proformy, marża, WDT, faktury wewnętrzne, eksportowe oraz paragony, które stanowią inny dowód dokumentujący wykonanie sprzedaży dla osób fizycznych. Ponadto wśród ważnych możliwości, program magazynowy powinien posiadać jednocześnie pomoc techniczną oraz oferować opcję utworzenia kopii bezpieczeństwa, określaną mianem eArchiwum, którego zadaniem jest chronienie informacji przed możliwą awarią bądź utratą.

Oprogramowanie do magazynu, które zostało wypróbowane oraz skontrolowane

Dostępnych na rynku programy magazynowe sprawdzaliśmy na dużej ilości urządzeń stacjonarnych i mobilnych oraz systemów operacyjnych Windows, Linux, MacOS, Android. W naszej opinii dobrze sprawdzają się programy online w chmurze np. FakturaXL + magazyn , który zaskoczył nas bardzo niską ceną i pomocą techniczną 24/7. Wśród stacjonarnych programów wyróżnił się program firmy Insert Subiekt GT, który jest programem znacznie droższym przeznaczonym w naszej opinii dla dużych i bardzo dużych firm handlowych.

Zadaniem programu do wystawiania faktur wzbogaconego o magazyn jest szybkość i prostota działania. Każda z wymienionych powyżej cech została przez powyższe spełniona. Docelowymi odbiorcami Faktury XL są małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Firma idzie na rękę potencjalnym kandydatom, gdyż nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypróbowali oni każdy z modułów, nie wymaga to uiszczenia jakichkolwiek opłat. Oprogramowanie cieszy się dużą popularnością w niezależnych rankingach. Co ważne, spółka FXL nie spoczywa na laurach, ale cały czas wzbogaca aplikację o nowe możliwości, które są bardzo przydatne. Dodatkowo, wykonywane są bezpłatne aktualizacje, będące efektem opinii użytkowników oraz modyfikacji w prawie. To oprogramowanie zdecydowanie ułatwi prowadzenie firmy, warto więc wziąć je pod uwagę.

KOMENTARZE